بایگانی دسته‌ی: هوش مصنوعی و محتوا

مطالعه موردی: اخلاق در هوش مصنوعی؛ تحلیل داده‌های بخش عمومی

اخلاق در هوش مصنوعی

این مطالعه موردی در دانشگاه پرینستون آمریکا انجام گرفته است و موضوع آن «اخلاق» در هوش مصنوعی و چالش‌های اساسی آن است. مقدمه شهر New Leviathan در میانه غربی ایالات متحده که زمانی پررونق بود، در دهه‌های اخیر با مشکلات عمده‌ای از جمله دِصنعت‌زدایی، افزایش تنش‌های نژادی و کسری بودجه روبرو شده است. با افزایش…

مطالعه موردی: اخلاق هوش مصنوعی؛ استخدام افراد توسط ماشین (Hiring by Machine)

اخلاق در هوش مصنوعی

این مطالعه موردی در دانشگاه پرینستون آمریکا انجام گرفته است و موضوع آن «اخلاق» در هوش مصنوعی و چالش‌های اساسی آن است. مقدمه توسعه سیستم‌های هوش مصنوعی (AI) و استقرار آنها در جامعه باعث بروز سوالات و دلمشغولی‌های اخلاقی شده است. این مطالعه موردی به بررسی این مسائل در تقاطع AI و اخلاق می‌پردازد. در…

مطالعه موردی: اخلاق هوش مصنوعی؛ چت‌بات‌های اجرای قانون (JEREMY)

اخلاق در هوش مصنوعی

این مطالعه موردی در دانشگاه پرینستون آمریکا انجام گرفته است و موضوع آن «اخلاق» در هوش مصنوعی و چالش‌های اساسی آن است. مقدمه توسعه سیستم‌های هوش مصنوعی (AI) و استقرار آنها در جامعه باعث بروز سوالات و دلمشغولی‌های اخلاقی شده است. این مطالعه موردی تخیلی به بررسی این مسائل در تقاطع AI و اخلاق می‌پردازد….

مطالعه موردی: اخلاق هوش مصنوعی؛ بهینه‌سازی مدارس

اخلاق در هوش مصنوعی

این مطالعه موردی در دانشگاه پرینستون آمریکا انجام گرفته است و موضوع آن «اخلاق» در هوش مصنوعی و چالش‌های اساسی آن است. مقدمه توسعه سیستم‌های هوش مصنوعی (AI) و استقرار آنها در جامعه باعث بروز سوالات و دلمشغولی‌های اخلاقی شده است. این مطالعه موردی تخیلی به بررسی این مسائل در تقاطع AI و اخلاق می‌پردازد….

مطالعه موردی: اخلاق در هوش مصنوعی؛ شناسایی صوتی پویا (Epimetheus)

اخلاق در هوش مصنوعی

این مطالعه موردی در دانشگاه پرینستون آمریکا انجام گرفته است و موضوع آن «اخلاق» در هوش مصنوعی و چالش‌های اساسی آن است. مقدمه توسعه سیستم‌های هوش مصنوعی (AI) و استقرار آنها در جامعه باعث بروز سوالات و دلمشغولی‌های اخلاقی شده است. این مطالعه موردی تخیلی به بررسی این مسائل در تقاطع AI و اخلاق می‌پردازد….

مطالعه موردی : اخلاق در هوش مصنوعی؛ اپلیکیشن سلامت‌سنجی

اخلاق در هوش مصنوعی

این مطالعه موردی در دانشگاه پرینستون آمریکا انجام گرفته است و موضوع آن «اخلاق» در هوش مصنوعی و چالش‌های اساسی آن است. مقدمه توسعه سیستم‌های هوش مصنوعی (AI) و استقرار آنها در جامعه باعث بروز سوالات و دلمشغولی‌های اخلاقی شده است. این مطالعه موردی تخیلی به بررسی این مسائل در تقاطع AI و اخلاق می‌پردازد….