تقریبا می‌توان گفت «بهترین روش آموختن» آموختن با عمل‌کردن است.

تحربه کردن چیزی و آزمون و خطاهای فراوانی که در مسیر رسیدن به بهتر شدن انجام می‌دهیم، ظرافت‌ها و زیر و بم‌های کار را به ما نشان می‌دهند.

اما گاهی تجربه کردن برخی چیزها اگر ناممکن هم نباشد، بسیار سخت، زمان‌بر و تا حدی دور از دسترس ماست.

به باور برخمان و هاینریش ، بشر فرگشتش را مدیون مادربزرگ‌هایش و به تعبیر بهتر مدیون «آموختن از دیگران» و نشستن پای نقل دیگران از تجربیاتش است.

به همین مناسبت، یادگیری از تجربه دیگران همواره مفید و لازم است.

خوشبختانه امروز در جهان معاصر ما، اینترنت پر از «مطالعات موردی» و «تجربیات دیگران» است که خواندن و آموختن از آن‌ها همیشه می‌تواند برای درک بهتر جهان پیرامونی‌مان مفید باشد.

چون سیاست اصلی یار رشد همواره «تأکید بر خودآموزی» بوده‌است، از این رو این صفحه را به مطالعات موردی اختصاص داده‌ایم.

در هر بخشی از مطالعات موردی، می‌توانید در مورد موضوع بحث کنید، نظر و آموخته‌‍‌هایتان را با دیگران به اشتراک بگذارید و از دیگران هم بیاموزید.

به خاطر بسپارید که هر چقدر بیشتر با دیگران در مورد یک مطالعه موردی بحث کنید، بیشتر می‌آموزید؛ چرا که هر تجربه‌‍ای حاصل «محیط» و «پیش‌زمینه» خود است و ممکن است عینا برای شما رخ ندهد و بهتر است با شنیدن دیدگاه دیگران، به زوایایی از آن بیندیشید که اندیشه خودتان به آن نرسیده‌ است.