محتوای دوره
نقشه راه درس کارشناس محتوای متنی
در این درس در مورد «چرایی» و «کلیات» دوره با هم صحبت می‌کنیم تا بدانیم که این دوره مناسب ما هست یا نه.
0/1
مسیر پیشرفت شغلی در دنیای محتوا
حال که به انتهای دوره کارشناس محتوا رسیدیم چه کنیم؟ چه مسیری را ادامه دهیم؟ چگونه به اوج کیفیت کارمان برسیم؟
0/1
هوش مصنوعی و محتوا
در این درس، در مورد آخرین پیشرفت‌های هوش مصنوعی و همچنین آنچه امروزه با آن درگیر شده‌ایم و احتمالا در آینده باید با آن تعامل کنیم صحبت می‎‌کنیم.
0/4
دوره آموزشی کارشناس محتوای متنی
درباره درس

کار عملی طراحی کمپین ایمیل مارکتینگ 

جدولی مانند جدول زیر ترسیم کنید و خانه‌های آن را به ترتیبی که در ادامه گفته می‌شود پر کنید. 

ردیف

هدف کمپین

مخاطب

ویژگی‌های رفتاری

ویژگی‌های دموگرافیک

1

فروش نرم افزار حسابداری شخصی

یک نفر از مخاطبان را فرض کنید.

  • قبلا از ما کالای X را خریده است.
  • خانم، 28 ساله، کارمند

2

فروش نرم افزار حسابداری شخصی

یک نفر از مخاطبان را فرض کنید.

  • قبلا هیچ خریدی از ما انجام نداده است. 
  • آقا، 35 ساله، کارمند 
برای مشاهده کامل محتوا، لطفا وارد سایت شوید. ورود خرید اشتراک
به گفتگو بپیوندید