محتوای دوره
نقشه راه درس کارشناس محتوای متنی
در این درس در مورد «چرایی» و «کلیات» دوره با هم صحبت می‌کنیم تا بدانیم که این دوره مناسب ما هست یا نه.
0/1
مسیر پیشرفت شغلی در دنیای محتوا
حال که به انتهای دوره کارشناس محتوا رسیدیم چه کنیم؟ چه مسیری را ادامه دهیم؟ چگونه به اوج کیفیت کارمان برسیم؟
0/1
هوش مصنوعی و محتوا
در این درس، در مورد آخرین پیشرفت‌های هوش مصنوعی و همچنین آنچه امروزه با آن درگیر شده‌ایم و احتمالا در آینده باید با آن تعامل کنیم صحبت می‎‌کنیم.
0/4
دوره آموزشی کارشناس محتوای متنی
درباره درس

چه تیم‌هایی نمی‌توانند با هم کار کنند؟ 

یا در واقع «چرا» در فرهنگ ایرانی همواره معتقدیم کار تیمی رخ نمی‌‎دهد و ایرانیان کار تیمی خوبی ندارند؟

به تجربه بیشتر افراد در کسب و کارهای ایرانی می‎‌توانند کنار هم به خوبی کار کنند و نتیجه بگیرند، به شرطی که «ساختار» و «فرآیندهای کار» و نیز «سیستم گزارش دهی» کار به درستی تدوین و اجرایی شده باشد. عموما بیشتر مدیران محتوا و مدیران تیم‌ها تصور می‌کنند همین که تسک‌ها و امورات را به افراد بسپارند کافی است و تیم باید بتواند خودش با فرهنگ عمومی کار را به ثمر برساند.

این تصور نادرست است و به عنوان کارشناس محتوا باید همواره این موارد را از مدیر خود بپرسید:

برای مشاهده کامل محتوا، لطفا وارد سایت شوید. ورود خرید اشتراک
به گفتگو بپیوندید