محتوای دوره
نقشه راه درس کارشناس محتوای متنی
در این درس در مورد «چرایی» و «کلیات» دوره با هم صحبت می‌کنیم تا بدانیم که این دوره مناسب ما هست یا نه.
0/1
مسیر پیشرفت شغلی در دنیای محتوا
حال که به انتهای دوره کارشناس محتوا رسیدیم چه کنیم؟ چه مسیری را ادامه دهیم؟ چگونه به اوج کیفیت کارمان برسیم؟
0/1
هوش مصنوعی و محتوا
در این درس، در مورد آخرین پیشرفت‌های هوش مصنوعی و همچنین آنچه امروزه با آن درگیر شده‌ایم و احتمالا در آینده باید با آن تعامل کنیم صحبت می‎‌کنیم.
0/4
دوره آموزشی کارشناس محتوای متنی
درباره درس

ساختار و ویژگی‌های یک متن خوب

حال به اصلی‌ترین سوال دوره کارشناس محتوا می‌رسیم: یک متن خوب چه ساختار و ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟ 

چگونه یک متن خوب بنویسیم؟

لطفا دقت کنید که این درس «مهم‌ترین» درس شما برای ورود و حضور خوب در دنیای محتوای متنی است و تمام رخدادهای کسب و کاری شما با نوشتن و از مسیر کلمه‌ها آغاز می‌شوند و به انجام می‌رسند. 

اصل اول: تعامل با خواننده 

ابتدا دقت کنید متنی که شما می‌نویسید، چقدر در پاسخ به سوالی است که خواننده‌تان داشته است. آیا اطلاعات و داده اضافی و به درد نخور به او می‌دهیم؟ 

برای مشاهده کامل محتوا، لطفا وارد سایت شوید. ورود خرید اشتراک