محتوای دوره
نقشه راه درس کارشناس محتوای متنی
در این درس در مورد «چرایی» و «کلیات» دوره با هم صحبت می‌کنیم تا بدانیم که این دوره مناسب ما هست یا نه.
0/1
مسیر پیشرفت شغلی در دنیای محتوا
حال که به انتهای دوره کارشناس محتوا رسیدیم چه کنیم؟ چه مسیری را ادامه دهیم؟ چگونه به اوج کیفیت کارمان برسیم؟
0/1
هوش مصنوعی و محتوا
در این درس، در مورد آخرین پیشرفت‌های هوش مصنوعی و همچنین آنچه امروزه با آن درگیر شده‌ایم و احتمالا در آینده باید با آن تعامل کنیم صحبت می‎‌کنیم.
0/4
دوره آموزشی کارشناس محتوای متنی
درباره درس

قبل از شروع درس، سری به ایمیلتان بزنید. 

چند ایمیل موضوعی که برایتان آمده است را باز کنید و بخوانید. به نظرتان چرا به شما «هنوز» ایمیل می‌زنند؟ 

برای پاسخ دادن به این سؤال باید ابتدا کمی با همدیگر در مورد مفهوم ایمیل مارکتینگ «عمیقا» بیندیشیم:

برای مشاهده کامل محتوا، لطفا وارد سایت شوید. ورود خرید اشتراک