دوره آموزشی مدیر محتوا
درباره درس

پروژه محتوایی کوچک مقیاس، کسب و کار‌های کوچک و متوسط

  • تعیین هدف کسب و کار (دیده شدن، دریافت تعامل، فروش، برند سازی و …)
  • تعیین مخاطب کسب و کار 
  • تعیین کانال‌های دسترسی به مخاطب
  • تعیین نوع، فرمت و محتوای مورد نظر، تعداد و ساعت‌های بهینه انجام و ترسیم فرآیندهای محتوایی
  • تعیین تیم مدنظر برای کار روی پروژه محتوایی (ممکن است بخواهید از ساختار مکنزی یا قبیله اسپاتیفای برای دسترسی به هدف مورد نظرتان استفاده کنید.)
  • تبدیل هدف بزرگ مقیاس کسب و کار به گام‌های اجرایی پروژه 
  • تعیین زمان رسیدن به هدف
  • تعیین شاخص‌های رسیدن به هدف

این اطلاعات عمدتا به صورت کلی و فصلی تدوین می‌شوند، اما هم‌چنان برای پروژه‌های روزانه و هفتگی نیز کاربردی هستند.

برای مشاهده کامل محتوا، لطفا وارد سایت شوید. ورود خرید اشتراک