دوره آموزشی مدیر محتوا
درباره درس

نتیجه 

در هر بحث و استدلالی، معمولا یک نتیجه حاصل می‌شود. نتیجه چیست؟ چه خروجی و نتیجه‌ای ارائه می‌شود؟

برای مثال به این گزاره توجه کنید:

برای مشاهده کامل محتوا، لطفا وارد سایت شوید. ورود خرید اشتراک