دوره آموزشی مدیر محتوا
درباره درس

مهارت حل مسئله MECE

ما از روش معروف مکنزی، برای این مفهوم استفاده می‌کنیم. 

محتوای تکمیلی : کتاب‌های Mackenzie Mind و Mackenzie Way را برای فهم بهتر این موضوع مطالعه کنید.

روش حل مسئله مکنزی، در واقع بیشتر شبیه همان جمله معروف انیشتین است: اگر به من یک ساعت وقت برای حل کردن یک مسئله بدهند، من 55 دقیقه را صرف جواب و 5 دقیقه را صرف پاسخ دادن به آن می‌کنم. 

برای مشاهده کامل محتوا، لطفا وارد سایت شوید. ورود خرید اشتراک