دوره آموزشی مدیر محتوا
درباره درس

معضل اصلی در استفاده از تفکر طراحی 

یکی از مهم‌ترین دام‌های استفاده از تفکر طراحی، بحث فهم چارچوب و روش‌هایی است که قرار است با آن‌ها تست انجام شود.

به تجربه این معضل را به کرات میان متخصصان طراحی و به خصوص دوستان حوزه UX مشاهده کرده‌ام. 

برای مشاهده کامل محتوا، لطفا وارد سایت شوید. ورود خرید اشتراک
به گفتگو بپیوندید