دوره آموزشی مدیر محتوا
درباره درس

مراحل چهارگانه چارچوب دریافت بازخورد A.C.A.F

مرحله اول Ask 

درخواست از مخاطبان. 

در واقع باید دقت کنید که در وب‌سایت، اپلیکیشن یا هر پدیده دیجیتالی دیگری، همواره «جایی» برای شنیدن نظرات مخاطبانتان داشته باشید. 

برای مشاهده کامل محتوا، لطفا وارد سایت شوید. ورود خرید اشتراک
به گفتگو بپیوندید