دوره آموزشی مدیر محتوا
درباره درس

شرح وظایف تیم محتوا، ساختار ب کسب و کاری

اما به یک مسئله مهم بپردازیم. بیشتر کسب و کارها «محتوایی» نیستند و قرار است از محتوا به عنوان یک ابزار برای رسیدن به مشتری و تعامل و هزاران منظور دیگر استفاده کنند. 

در این صورت بهتر است تعامل نه از طریق «مدیر ارشد محتوا» که از طریق کانال «بازاریابی» و به عنوان بخشی از وظایف دپارتمانی «بازاریابی» به پیش برود. 

برای مشاهده کامل محتوا، لطفا وارد سایت شوید. ورود خرید اشتراک