دوره آموزشی مدیر محتوا
درباره درس

شرح وظایف تیم محتوا، ساختار الف کسب و کاری

در ابتدا دقت کنید که «وظیفه مدیر محتوا» هدایت تیم، هماهنگی بین اعضای تیم برای انجام فعالیت‌های مشخص، مدیریت پروژه‌های محتوایی، ترسیم فرایندهای کاری بین اعضا برای گرفتن خروجی بهتر و در یک کلام «اجرای استراتژی» است. 

بحث سیاست‌گذاری محتوایی و هم‌چنین تدوین استراتژی محتوا اساسا در دایره تخصص و تجربه مدیران محتوا به سختی می‌گنجد و چنین وظایفی عمدتا به مدیران ارشدتر واگذار می‌شود.

برای مشاهده کامل محتوا، لطفا وارد سایت شوید. ورود خرید اشتراک
به گفتگو بپیوندید