دوره آموزشی مدیر محتوا
درباره درس

جانشین‌پروری و تفویض اختیار 

چرا تربیت نسلی از نیروها و جانشین‌پروری ضرورت دارد؟ 

مهم‌ترین معضل عدیده در دنیای محتوا و بازاریابی محتوایی، کمبود متخصصان نیست؛ بلکه عدم جایگزینی متخصصان و بسته بودن راه پیشرفت نیروها در سازمان‌هاست. 

برای مشاهده کامل محتوا، لطفا وارد سایت شوید. ورود خرید اشتراک