دوره آموزشی مدیر محتوا
درباره درس

تفکر انتقادی 

چگونه از تفکر به عنوان مهم‌ترین ابزار فکری بهره ببریم؟ 

درس تفکر انتقادی پس از بحث «جهان‌بینی مدیر محتوا» مهم‌‌ترین و اصلی‌ترین درس این دوره است. در تفکر انتقادی قرار است نحوه درست فکر کردن و درست دیدن مسائل به عنوان مدیر محتوا را بیاموزیم و از آن برای حل مسئله بهره ببریم. 

برای مشاهده کامل محتوا، لطفا وارد سایت شوید. ورود خرید اشتراک